Hållbara events och konferenser

När du anlitar mig stöttar jag dig i att erbjuda hållbara events och konferenser som gör skillnad och stärker ditt varumärke. Hållbara event och konferenser ger möjligheter att minska miljöpåverkan, ta socialt ansvar, erbjuda hälsosamma alternativ, sprida kunskap och medvetenhet samt stärka varumärket och bidra till en mer hållbar framtid. Att ta ansvar för miljön och samhället kan öka förtroendet och lojaliteten hos deltagare, kunder och samarbetspartners. 

solnedgång

Det ingår alltid planeringstimmar tillsammans med mig så att vi nogsamt kan gå igenom programmet, tidsplanerna, teknik, arrangemangets helhet, gästerna på scen och publiken/deltagarnas förutsättningar. Jag kommer gärna med förslag på föreläsare, aktiviteter och annat innehåll som är värdeskapande. Alltid med en tanke på hållbarhet så att du kan vara trygg med att företagets fokus linjerar med omtanke om framtiden.

Hållbara events och konferenser sprider kunskap

Hållbara event och konferenser kan också vara en plattform för att sprida kunskap och medvetenhet om hållbarhet. Genom att inkludera föreläsningar, workshops och utställningar som fokuserar på hållbarhetsfrågor så inspireras deltagarna att göra positiva förändringar i sina egna liv och verksamheter.

Hållbarhet även för firman

Jag driver och utvecklar mitt eget företag så hållbart jag förmår, det gäller både mig själv och verksamheten. Det betyder också att jag tackar nej till uppdrag, kunder och leverantörer som inte stämmer överens med mina hållbarhetsstrategier och värderingar. Att samverka med mig är en del av dina hållbara val. När jag driver företaget på heltid tar jag mig an ideella uppdrag, gärna för social hållbarhet, och du som kund bidrar till det när du betalar fakturan från mig. Det kan vara gott att veta! 

Rulla till toppen